Usable ABC reinforcement learning
Poster (konferens), 2014

Författare

Christos Dimitrakakis

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Nikolaos Tziortziotis

NIPS 2014, ABC in Montreal workshop.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-07