Radon i kontoret – Långt under gränsvärdet, men ….
Artikel i övrig tidskrift, 2014

En del av Chalmers byggnader innehåller blåbetong som är känt för att avge radon. Mätningen visar att radongashalten i kontoret och närliggande lokaler ligger på en nivå som utan tvivel ligger under stipulerat gränsvärde.Intressant att notera är dock att då ventilationen är avstängd så nås nivåer som temporärt överskrider gränsvärdet.Detta förhållande gäller veckoslut och långhelger som jul och nyår. Nattetid syns också förhöjda radongashalter. Gränsvärdet är ett årsmedelvärde som inte explicit uppmärksammar variationer. Vi får inte lov att låta plånboksfrågor styra vårt inomhusklimat genom att prioritera budget högre än hälsa! Bilar besiktigas regelbundet och för bostäder och arbets-platser med markradonproblem finns anledning att återkommande göra mätningar.

Radon

Författare

Göran Hugo Nyman

Chalmers, Fundamental fysik

www.chalmers.se/insidan/SV/aktuellt/nyheter/artiklar/mer-radon-inomhus-pa

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Annan teknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13