Rhizopus
Kapitel i bok, 2014

Författare

Patrik R Lennartsson

Lars Edebo

Göteborgs universitet

Mohammad Taherzadeh Esfahani

Encyclopedia of Food Microbiology

284-290
9780123847300 (ISBN)

Ämneskategorier

Mikrobiologi inom det medicinska området

ISBN

9780123847300

Mer information

Skapat

2017-10-10