Hur mycket biomassa finns det?
Kapitel i bok, 2014

Författare

Göran Berndes

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Perspektiv på förädling av bioråvara 2014

12-13

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-91-980974-5-0

Mer information

Skapat

2017-10-07