Mer än bara papper
Kapitel i bok, 2014

Författare

Karin Pettersson

Industriella energisystem och tekniker

Maryam Mahmoudkhani

Industriella energisystem och tekniker

A. von Schenck

Perspektiv på förädling av bioråvara 2014

16-17
978-91-980974-5-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-91-980974-5-0

Mer information

Skapat

2017-10-08