Elbilar och körmönster, ett problem?
Kapitel i bok, 2014

Författare

Sten Karlsson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Perspektiv på eldrivna fordon 2014

22-23

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-91-980974-4-3

Mer information

Skapat

2017-10-07