Hur formar människan elbilen och hur formar den oss?
Kapitel i bok, 2014

Författare

Pontus Wallgren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Helena Strömberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Perspektiv på eldrivna fordon 2014

24-25
978-91-980974-4-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-91-980974-4-3

Mer information

Skapat

2017-10-07