Elektromobilitet från åkeriets perspektiv - Meet-modellen
Kapitel i bok, 2014

Författare

Per-Olof Arnäs

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Magnus Karlström

Perspektiv på eldrivna fordon 2014

30-31
978-91-980974-4-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-91-980974-4-3

Mer information

Skapat

2017-10-08