Assessing biorefineries
Kapitel i bok, 2014

Författare

Björn Sandén

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Fredrik Hedenus

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Systems Perspectives on Biorefineries 2014

6-17
978-91-980973-8-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-91-980973-8-2

Mer information

Skapat

2017-10-07