Professional development of teachers in a MOOC
Paper i proceeding, 2014

professional development

MOOC

participation

Författare

Niklas Karlsson

Göteborgs universitet

Anna-Lena Godhe

Göteborgs universitet

Linda Bradley

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Göteborgs universitet

Berner Lindström

Göteborgs universitet

Proceedings of the 22nd International Conference on Computers in Education

868-877

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

ISBN

978-4-9908014-1-0

Mer information

Skapat

2017-10-07