Dose-Response-Time Modelling, Input Estimation and Structural Identiability as tools for Systems Pharmacology
Poster (konferens), 2014

Författare

Magnus Trägårdh

David Janzén

Robert Andersson

Niel Evans

Mats Jirstrand

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper, Systembiologi

Johan Gabrielsson

Lambertus Peletier

Peter Gennemark

James Yates

Michael Chappell

In proceedings of the 7th Noordwijkerhout Symposium on Pharmacokinetics, Pharmacodynamics and Systems Pharmacology

Ämneskategorier

Farmaceutisk vetenskap

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07