A Mechanistic Lung-Disposition Model for Real-time Simulation of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics for Pulmonary Drug Delivery
Poster (konferens), 2014

Författare

Elin Boger

Markus Fridén

Ulf Eriksson

Mats Jirstrand

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper, Systembiologi

Johan Gabrielsson

In proceedings of the 7th Noordwijkerhout Symposium on Pharmacokinetics, Pharmacodynamics and Systems Pharmacology

Ämneskategorier

Farmaceutisk vetenskap

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik