Miljöpolitikens spelplan
Rapport, 2014

Författare

Christian Azar

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Göran Finnveden

Kerstin Johannesson

Göteborgs universitet

Olof Johansson-Stenman

Göteborgs universitet

Anna Ledin

John Munthe

Annika E Nilsson

Annika Nordin

Johan Rockström

Henrik Smith

Sverker Sörlin

Anders Turesson

Marie Vahter

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Klimatforskning

Mer information

Skapat

2017-10-07