Towards electrically conductive CNT/cellulose/melamine-formaldehyde composites
Paper i proceeding, 2006

Författare

Liliana Licea Jimenez

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

B Salimi

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Rodney Rychwalski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Nordic Polymer Days 2006, Nordiska polymerdagarna, 29-31 May, Copenhagen, Denmark,2006

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06