Models and Algorithms for Automatic Detection of Language Evolution
Doktorsavhandling, 2013

Language Evolution

Named Entity Evolution

Word Sense Evolution

Hannover, Germany

Författare

Ämneskategorier

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)

Datavetenskap (datalogi)

Hannover, Germany

Mer information

Skapat

2017-10-10