Models and Algorithms for Automatic Detection of Language Evolution
Doktorsavhandling, 2013

Language Evolution

Named Entity Evolution

Word Sense Evolution

Hannover, Germany

Författare

Ämneskategorier

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)

Datavetenskap (datalogi)

Hannover, Germany