Reply.
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Författare

Martin Lagging

Göteborgs universitet

Karolina Rembeck

Göteborgs universitet

Jesper Waldenström

Göteborgs universitet

Staffan Nilsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Kristina Nyström

Göteborgs universitet

Anna Martner

Göteborgs universitet

Magnus Lindh

Göteborgs universitet

Gunnar Norkrans

Göteborgs universitet

Johan Westin

Göteborgs universitet

Court Pedersen

Syddansk Universitet

Martti Färkkilä

Helsingin Yliopisto

Nina Langeland

Helse Bergen Haukeland University Hospital

Mads Rauning Buhl

Aarhus Universitet

Kristine Mørch

Helse Bergen Haukeland University Hospital

Peer B Christensen

Syddansk Universitet

Kristoffer Hellstrand

Göteborgs universitet

Hepatology

0270-9139 (ISSN) 1527-3350 (eISSN)

Vol. 60 6 2130-1

Ämneskategorier

Infektionsmedicin

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

DOI

10.1002/hep.27108

PubMed

24591101

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06