RECONCEPTUALIZING THE SUSTAINABLE HOME - Exploring the potential for alternative home-related practices
Poster (konferens), 2014

Författare

Pernilla Hagbert

Chalmers, Arkitektur

Poster presented at ESRC seminar on Collaborative Housing and Community Resilience, 11-12 December, 2014, Newcastle upon Tyne

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07