160 Gb/s optical data pattern monitoring using a software-synchronized all-optical sampling system
Paper i proceeding, 2003

Författare

Mathias Westlund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Henrik Sunnerud

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Peter Andrekson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Proc. Eur. Conf. Optical Communication (ECOC 2003)

Mo3.6.2-

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07