Polarization mode dispersion (PMD) mitigation vs. 2R and 3R regeneration in ultra-long haul transmission (invited talk)
Paper i proceeding, 2003

Författare

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Henrik Sunnerud

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Bengt-Erik Olsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Frontiers in Optics

TuP1-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

DOI

10.1364/FIO.2003.TuP1

Mer information

Skapat

2017-10-07