English textbooks in parallel-language tertiary education
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Diane Pecorari

Philip Shaw

Aileen Irvine

Hans Malmström

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

TESOL Quarterly

0039-8322 (ISSN) 15457249 (eISSN)

Vol. 45 2 313-333

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Utbildningsvetenskap

Lärande

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-06