Intertextual episodes in lectures as a potential enhancement of incidental learning from reading
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Hans Malmström

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Philip Shaw

Aileen Irvine

Diane Pecorari

Hermes (Denmark)

0904-1699 (ISSN)

Vol. 45 115-128

Ämneskategorier

Didaktik

Språk och litteratur

Utbildningsvetenskap

Lärande

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07