Academic vocabulary size as a predictor of academic success
Paper i proceeding, 2015

Författare

Diane Pecorari

Philip Shaw

Hans Malmström

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

BALEAP (The Global Forum for EAP Professionals), University of Leicester, 19-21 April

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Utbildningsvetenskap

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07