To what extent do L2 students in UK Higher Education acquire academic and subject-specific vocabulary incidentally?
Paper i proceeding, 2013

Författare

Aileen Irvine

Hans Malmström

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Spela Mezek

Diane Pecorari

Philip Shaw

BALEAP (The Global Forum for EAP Professionals), University of Nottingham, 19-21 April

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Utbildningsvetenskap

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07