World Englishes, biology terms and academic vocabulary: how level is the playing field?
Paper i proceeding, 2012

Författare

Aileen Irvine

Hans Malmström

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Spela Mezek

Diane Pecorari

Philip Shaw

IAWE (International Association of World Englishes), City University of Hong Kong and Sun Yat-sen University, Guangzhou, 6-9 December

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Utbildningsvetenskap

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Mer information

Skapat

2017-10-07