Comparing the academic and subject-specific vocabulary knowledge of L1 and L2 students at the outset of their undergraduate studies in a UK university
Paper i proceeding, 2012

Författare

Aileen Irvine

Hans Malmström

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Spela Mezek

Diane Pecorari

Philip Shaw

BAAL (45th annual meeting of the British Association of Applied Linguistics), University of Southampton, 6-8 September

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Utbildningsvetenskap

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07