Conditions for vocabulary acquisition in multi-modal and multilingual environments
Paper i proceeding, 2012

Författare

Philip Shaw

Aileen Irvine

Hans Malmström

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Spela Mezek

Diane Pecorari

EUROSLA (European Second Language Association), Stockholm, 8-10 September

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Utbildningsvetenskap

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07