Books in English, lecture in Swedish: How well does it work?
Paper i proceeding, 2012

Författare

Spela Mezek

Aileen Irvine

Hans Malmström

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Diane Pecorari

Philip Shaw

ASLA Symposium, Linköping University, Linköping, 12 May

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Utbildningsvetenskap

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07