Incidental language learning in the Swedish parallel language university: Outcomes and influences
Övrigt konferensbidrag, 2012

Författare

Diane Pecorari

Spela Mezek

Philip Shaw

Hans Malmström

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Panel at CALPIU ´12, Roskilde University, 3-5 April

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Utbildningsvetenskap

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07