Polarization mode dispersion in high-speed fiber-optic transmission systems (invited)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Henrik Sunnerud

Institutionen för mikroelektronik

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Institutionen för mikroelektronik

Chongjin Xie

Institutionen för mikroelektronik

Peter Andrekson

Institutionen för mikroelektronik

Journal of Lightwave Technology

Vol. 20 12 2204-2219

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07