Engineering and Communication Integrated Learning – Collaboration Strategies for Skills and Subject Experts
Paper i proceeding, 2010

Författare

Carl Johan Carlsson

Centrum för fackspråk och kommunikation

Kristina Edström

Hans Malmström

International CDIO Conference, Montréal, 14-17 June

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Lärande

Pedagogik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07