Learning language from reading in bilingual higher education contexts
Paper i proceeding, 2009

Författare

Diane Pecorari

Philip Shaw

Aileen Irvine

Hans Malmström

Centrum för fackspråk och kommunikation

BAAL (43rd annual meeting of the British Association of Applied Linguistics), University of Newcastle, 3-5 September

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Utbildningsvetenskap

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07