Hur ska vi bo egentligen?
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Författare

Pernilla Hagbert

Chalmers, Arkitektur

Archileaks redaktionella material, archileaks.se

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Arkitektur

Övrig annan samhällsvetenskap

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13