Hur ska vi bo egentligen?
Artikel i övriga tidskrifter, 2014

Författare

Pernilla Hagbert

Chalmers, Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Arkitektur

Övrig annan samhällsvetenskap

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07