A comparison between different PMD compensation techniques
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Henrik Sunnerud

Institutionen för mikroelektronik

Chongjin Xie

Institutionen för mikroelektronik

Magnus Karlsson

Institutionen för mikroelektronik

Robert Samuelsson

Peter Andrekson

Institutionen för mikroelektronik

Journal of Lightwave Technology

Vol. 20 3 368-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08