Pulse broadening in systems with PMD and a polarizer
Paper i proceeding, 2002

Författare

K Eriksson

Magnus Karlsson

Institutionen för mikroelektronik

Henrik Sunnerud

Institutionen för mikroelektronik

European Conference on Optical Communication, ECOC 2002.

Vol. 4 9.3.6-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08