Multi-channel OSNR monitoring for WDM networks
Paper i proceeding, 2002

Författare

Mats Petersson

Institutionen för mikroelektronik

Henrik Sunnerud

Institutionen för mikroelektronik

Bengt-Erik Olsson

Institutionen för mikroelektronik

Magnus Karlsson

Institutionen för mikroelektronik

European Conference on Optical Communication, ECOC 2002.

Vol. 1 1.1.6-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08