Closing remarks
Kapitel i bok, 2014

Brief comment on artistic research

artistic research

research in the arts

Författare

Catharina Dyrssen

Chalmers, Arkitektur

Method, process, reporting. Artistic research yearbook 2014

194-195
978-91-7307-244-1 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

HUMANIORA

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

978-91-7307-244-1

Mer information

Skapat

2017-10-06