Very-Large Eddy Simulation based on k − ω model
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

turbulent flow

CFD

VLES

very large eddy simulation

Författare

Han Xingsi

Sinisa Krajnovic

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

AIAA Journal

0001-1452 (ISSN) 1533-385X (eISSN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07