5. Solceller
Kapitel i bok, 2014

Författare

Björn Sandén

Chalmers, Energi och miljö, Miljösystemanalys

Teknologiska innovationssystem inom energiområdet: En praktisk vägledning till identifiering av systemsvagheter som motiverar särskilda politiska åtaganden, ER 2014:23

121-164

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Nationalekonomi

Övrig annan samhällsvetenskap

Energisystem

Mer information

Skapat

2017-10-08