Development of adjoint-based optimization methods for ducted flows in vehicles
Doktorsavhandling, 2015

HA2, Hörsalsvägen 4
Opponent: Dr. Carsten Othmer, Group Research, Volkswagen AG, Germany

Författare

EYSTEINN HELGASON

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

978-91-7597-150-6

HA2, Hörsalsvägen 4

Opponent: Dr. Carsten Othmer, Group Research, Volkswagen AG, Germany

Mer information

Skapat

2017-10-06