Seminar on Pavement Design and Road Mechanics, Stockholm, ´98
Rapport, 1998

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Anders Huvstig

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik