Introduktion till byggnadsmekanik, Byggande och byggteknik för V1
Rapport, 1998

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Torbjörn Ekevid

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06