Advanced Design of Concrete Structures, CIMNE, Barcelona
Rapport, 1997

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Kent Gylltoft

Institutionen för byggnadsmekanik

Björn Engström

Institutionen för byggnadsmekanik

Lars-Olof Nilsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06