Advances in finite element technolog, CIMNE, Barcelona
Bok, 1995

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik