Chapter 10. Chemometric analysis of organic matter fluorescence
Kapitel i bok, 2014

Författare

Kathleen Murphy

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

R. Bro

C.A. Stedmon

Aquatic organic matter fluorescence

339-376
9780521152594 (ISBN)

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Kemi

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

9780521152594

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-02