Assessing the galaxy population out to z~2 using the Hubble Deep Field South
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Theresa Wiegert

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Duilia de Mello

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Cathy Horellou

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Astronomy & Astrophysics

Vol. 426 455-462

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-08