Estrogen-related polymorphisms in Estonian patients with age-related cataract.
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

Dragana Škiljić

Göteborgs universitet

Staffan Nilsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Mona Seibt Palmér

Göteborgs universitet

Gunnar Tasa

Tartu Ülikool

Erkki Juronen

Tartu Ülikool

Anders Behndig

Umeå universitet

Jan-Olof Karlsson

Göteborgs universitet

Anne Petersen

Göteborgs universitet

Henrik Zetterberg

Göteborgs universitet

Madeleine Zetterberg

Göteborgs universitet

Ophthalmic Genetics

1381-6810 (ISSN)

Vol. 36 2 188-191

Ämneskategorier

Oftalmologi

Genetik

DOI

10.3109/13816810.2015.1005316

PubMed

25626180

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-10