Incidental Learning from Reading in one Language: Enhancement from Lectures in Another
Paper i proceeding, 2009

Författare

Philip Shaw

Aileen Irvine

Hans Malmström

Centrum för fackspråk och kommunikation

Spela Mezek

Diane Pecorari

XVII European Symposium on Language for Specific Purposes, Århus August 17-20

Ämneskategorier

Didaktik

Språk och litteratur

Utbildningsvetenskap

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Studier av enskilda språk

Mer information

Skapat

2017-10-07