Om dialogens platser och former
Kapitel i bok, 2013

stadsutveckling

planering

dialog

inflytande

medborgare

Författare

Henric Benesch

Chalmers, Arkitektur

Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling

94-97
978-91-980300-7-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Arkitektur

Bildkonst

ISBN

978-91-980300-7-5

Mer information

Skapat

2017-10-08