Effect of YBCO electrodes on the properties of STO based varactors
Artikel i övrig tidskrift, 1999

Författare

Peter Petrov

Zdravko Ivanov

Institutionen för fysik

Spartak Gevorgian

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Institute of Physics Conference Series

0951-3248 (ISSN)

Vol. 2 167 105-108

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06