Types for proofs and programs: selected papers; International workshop TYPES ´94; Båstad, Sweden, June 6 -10, 1994 (Lecture Notes in Computer Science; Vol 996)
Samlingsverk (redaktörskap), 1995

Redaktör

Peter Dybjer

Institutionen för datavetenskap

Bengt Nordström

Institutionen för datavetenskap

Jan Smith

Institutionen för datavetenskap

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

3-540-60579-7

Mer information

Skapat

2017-10-07